Hướng dẫn kiếm Subscribers youtube và phút xem youtube

Youtube ra luật mới, kênh muốn bật kiếm tiền thì kênh phải đủ 4000 phút xem và 1000 sub trong vòng 12 tháng trước. Kênh lớn phát triển rồi thì mình không nói nhưng những kênh nhỏ lẻ hoặc mới phát triển để đạt được được điều kiện đó thực sự rất khó khăn. Để giúp mọi người kiếm lượt sub và số phút xem mình chia sẻ mọi người cách kiếm số phút và sub giúp mọi người:

Hướng dẫn kiếm Subscribers youtube và phút xem youtube


Kiếm Subscribers Youtube

1. Đăng ký youlikehits.com

Kiếm Sub các bạn vào đây youlikehits đăng ký tài khoản, đây là trang trao đổi lượt sub
Sau khi đăng ký thành công, vào Add/Edit Sites -> Youtube -> Subscribers -> Add a Channel để thêm kênh của bạn vào.


Các bạn phải kiếm points free hoặc bỏ tiền mua.
Kiếm points free bạn vào Earn Points -> Lựa chọn hình thức kiếm points, like, view, share ... rất nhiều cách tùy mọi người lựa chọn.
Đây là trang trao đổi sub view, nhiều người tham gia trao đổi.

2. Đăng ký linkcollider.com

Bạn đăng ký trang linkcollider để lấy thêm lượt sub. Tương tự như trang trên vào SUBMIT A WEBSITE -> YouTube Channel , điền link kênh bạn vào và cài đặt số lượng token để trả cho người sub kênh của bạn
Để kiếm token bạn vào COLLECT TOKENS -> Lựa chọn hình thức kiếm như view, like, sub...

Kiếm số phút xem youtube:
- Đăng ký tài khoản hitleap
- Các bạn vào My Websites -> ADD NEW WEBSITE -> Các bạn nhập videos của bạn vào đặt số lần chạy trang. Cho phép add tối đa 3 link
- Kiếm số lượt hit để chạy trang bạn vào Earn Traffic -> Download For Windows, download phần mềm hitleap về máy cài đặt và chạy để kiếm lượt hits.


Trên đây là cách các bạn có thể tham khảo. Chúc mọi người thành công!